Browsing All posts tagged under »терапия«

Перспективи и недостатъци на антихипертензивната хипотерапия

March 27, 2013

Comments Off on Перспективи и недостатъци на антихипертензивната хипотерапия

Втори недостатък на антихипертензивната медикаментозна терапия е хипотерапията, т.е. прилагането на антихипертензивни медикаменти в необосновано ниски, неефективни дози. Това се отнася особено за бета-блокерите и АСЕ-инхибиторите, които представляват основни антихипертензивни медикаменти с доказана ефективност и добра поносимост, без значими странични ефекти при дълготрайна антихипертензивна терапия. Хипотерапията може да бъде преодоляна чрез повишаване на квалификацията на […]