Противоречия за събирането на дивите коне и стада

Posted on September 2, 2012


Камарата на представителите на САЩ гласува намаление на бюджета на Бюрото по управление на земята (БУЗ), относно грижата за популацията на дивите Мустанги. Всяка година хиляди диви коне и магарета по западните пасища са събирани от Бюрото по управление на земята. Някои биват продадени на приемни домове, но повечето от тях остават във ферми за добитък в Средния запад, където преживяват дните си.


Събиранията имат за цел да контролират размера на стадата Мустанги, да предотвратят прекомерна паша, разпространение на болести и други проблеми, които произхождат от свръхпопулация. През годините на изпълнение програмата за диви коне е събрала множество критици. Някои казват, че събиранията на стадата са жестоки, излишни и че са в полза на специални интереси, на собствениците на добитък и на петролните компании.


Други посочват програмата като пример за разточителни разходи и поставят въпроса защо правителството плаща грижа за десетки хиляди бивши диви коне, които не са осиновени. На 16-ти февруари Американската Камара на представителите одобри поправка на закона, която съкращава бюджета на БУЗ с 2 милиона долара. В момента програмата за дивите коне разполага с 64 милиона долара. Около половината от тази сума отива за отглеждане на конете в дългосрочен период. „Това е капка в морето на фона на цялостния проблем с разходите, пред който сме изправени”, заяви един от поддръжниците на поправката конгресмен Дан Бъртън. ”Надявам се, че поне по този начин ще изпратим ясно послание към БУЗ да третират Мустангите по хуманен начин.”


Вместо да залавяме дивите коне и да ги затваряме до живот Бюрото трябва да приложи по-малко струваща, превантивна и хуманна опция – Контрол над популацията чрез контрацепция”, заяви конгресмен Джеймс Моран, поддръжник на поправката. Главен опонент на изменението е конгресмен Синтия Лумис „Всъщност Конгресът създава проблемите, като казва, че не можем да унищожим конете, но и не може да ги държим затворени във фермите”, заяви тя, “Значи се предполага, че трябва да им позволим да унищожат Запададните пасища” Директорът на БУЗ Боб Аби призна, че програмата за управление се нуждае от промени, предимно от финансова гледна точка.


По този начин ще се осигури по-надеждното и хуманно управление върху популацията от диви коне. Сред част от решенията, които разглежда Бюрото са контрол над фертилността, разширени програми по осиновяване и заселване на Мустангите върху частни земи.

 

Още полезна информация за конете тук: http://horses-bg.net/

Advertisements