Конни маршрути предлагани от конните бази

Posted on July 20, 2012


Конната езда може да се разглежда като услуга на спортно-развлекателния
туризъм (когато е подчертан спортния характер – конен спорт), на хоби-туризма
(когато се задоволява пристрастие, хоби) и много често – на спортно-рекреативен
туризъм – когато се практикува под формата на конни маршрути. В този случай
ездата има подчертано рекреативно въздействие. Обикновено конната езда по
маршрути се предлага в пакет от услуги – наем на кон за един ден; водач; храна
(пикник); ескурзовод; планинска застраховка предлагано от дадена конна база.
Ето една оферта за еднодневен конен маршрут в района на Троянския
балкан (Съвет по туризъм, Троян): (1) 8.00 ч – пристигане в конната база в с.
Балканец; (2) 8-9.00 ч – запознаване с правилата за безопасност по време на
прехода, инструктаж за ездата и опазване на конете; (3) 9.00 ч – езда по стария
римски път. Наблюдават се останките на крайпътно селище колибари
(балканджии), първите заселници във високата планина. Продължава се през
вековни букови гори, тучни поляни с много горски цветя и билки. Към 13.00 ч
групата стига до местността “Зеленика”, на името на приток на р. Бели Осъм. Тук
туристите-ездачи участват в подготовката на обяда; (4) 14.00 ч – продължава ездата
по горски и планински пътища и пътеки и в около 18.00 ч – пристигане в изходната конна база. (Пакетна цена – 69 лв.+30 лв. за ескурзовод; в цената: наем на кон,
водач,пикник, застраховка.) Ето още една оферта: “Алфа Даниел” (Троян) предлага
конна езда за групово и индивидуално обучение в манеж; едно, дву- и тридневни
конни преходи организирани от конна база и разходки в ниската и високата част на планината с чистокръвни
коне; цени – 15 лв./ч. За еднодневен преход с водач – 50 лв./кон; за двудневен – 70,
за тридневен – 90. Отделно се заплаща нощувка в хижа и храна. За повече емоции
се предлага преспиване в хайдушки бивак.

Advertisements