Моя грешка или на коня ми?

Posted on April 6, 2011


Всеки ездач е попадал в ситуация, в която е искал коня да изпълни определено движение и не се е получавало нищо, или реакцията на коня е била различна от желаното. Прилагате помощите за ляв галоп, а конят просто продължава да върви сякаш нищо не се е променило. Или пък прилагате същите помощи и конят се втурва в пъргав тръс вместо в галоп. Какво не е наред? Без да сме там и да наблюдаваме взаимодействието, единственото нещо, което можем да кажем със сигурност е, че комуникацията между вас и коня ви липсва. Защо комуникацията липсва е по-сложният въпрос, който днес разочарова много ездачи. Не е само ваш проблем. Комуникацията може да се изгуби поради грешка на ездача. Тя може да се провали и, ако конят не е достатъчно напреднал в обучението си, за да разбере движението, което ездачът иска от него чрез помощите. Комуникацията може да се изгуби и, ако конят физически не е в състояние да извърши движението, поради проблеми с постановката, стари травми, болезненост вследствие на вчерашната тренировка, екипировка, която ограничава или възпрепятства движението. Комуникацията може да се изгуби и, ако конят е претоварен психически. Може да липсва и, ако конят просто е от онзи тип, който в този ден си казва „Не искам да направя това” или „Не можеш да ме накараш”, или „Не го искаш по правилния начин, така че просто няма да обръщам внимание”. Трябва да разгледате конкретната грешка в комуникацията от всички тези различни перспективи, за да разберете защо нещата не се получават според вашия план. Първото нещо, което трябва да се запитате, е дали конят ви е в състояние да разбере какво искате от него. На какво ниво от обучението е? Дали това, което искате от него е нещо, което просто е научил или движение, което е извършвал за определено време? След това си задайте няколко въпроса относно състоянието на коня. Дали това е нов кон, който може да се чувства по-добре със седло и юздечка, различни от тези, които сте избрали? Дали конят не изпитва болка след последната тренировка? Дали не искате движение, което е трудно за него, съобразно настоящото му физическо състояние или постановката му? Помислете за психическото състояние на коня. Тренирали ли сте точно това или друго подобно движение твърде усилено напоследък? Дали не сте се върнали току що от стресиращо състезание? Или пък конят е бил затворен за няколко дни без възможност да поиграе малко преди работа? Бъдете откровени относно уменията си като ездач. Дали движението, което искате от коня, не е сравнително ново за вас? Другите ездачи биха ли постигали лесно това упражнение със същия кон? Дали сте напълно отпуснат, балансиран и следвате ли движението на коня, когато прилагате помощите? Прилагате ли правилните помощи по координиран начин в правилния момент и с подходяща степен на напрежение? Когато съберете отговорите на всички тези въпроси на едно място, ще бъде много по-ясно какво трябва да направите по-нататък. Например, ако конят е млад, може просто да има нужда от по-спокойни повторения на същите помощи, прилагани със същия ритъм, в точно това време и със същата степен на напрежение, докато в главата му светне лапичка, че цялото това напрежение изчезва, когато изпълни правилното движение. Докато това не се случи, ездачът може да прави всичко правилно, но резултатите от комуникацията ще бъдат непостоянни. Този сценарий предполага, разбира се, че ездачът има независим седеж и може да прилага помощите по начин, който въздейства на коня. Ако не е така, точно в това се корени проблема. Трябва да продължите да се упражнявате, като използвате реакцията на коня за обратна връзка, която ще ви помогне да разберете дали извършвате нещата правилно. Докато не станете по-добър ездач, ще има много случаи, в които комуникацията няма да е съвсем идеална. Това е в реда на нещата. Работете с добър инструктор, който може да ви помогне да развиете независимия седеж, който ви е необходим за постигане на добра връзка. Ако конят е стар боец, който знае много добре какво е пиафе или как да изпълни перфектен ролбек, ездачът трябва да се запита дали конят не изпитва физическа болка или не е претоварен психически. Ако конят изпитва болка или е кисел, трябва да продължите с нещо друго в този ден, докато проблемите му не бъдат разрешени. Ако не съществуват подобни проблеми, ездачът трябва да вземе под внимание индивидуалността на коня си. Дали е животно, което понякога има подобно поведение или търси начин да се отърве от работата? След това може да се наложи да повторите искането, като го подсилите чрез използване на по-силно напрежение, което знаете, че конят разбира, или като подкрепите помощите със шпори или нагайка. В зависимост от вашата собствена индивидуалност, първата ви реакция при провал в комуникацията, може да бъде да обвините себе си, че сте неспособен или глупав. Или да обвините коня, че е инатлив или в лошо настроение. Може да обвините и инструктора за това, че ви е дал второкласен учебен кон, който не е забавно да яздите. Обвиненията няма да разрешат проблема. Вместо това, погледнете на липсата на комуникация като на възможност. Най-добрият начин да подобрите ездата си, е като се учите от грешките си. Просто продължавайте да яздите. Автор: Фейт Мередит Източник: http://www.meredithmanor.com

Advertisements
Tagged: