Огъване на врата на коня от седлото

Posted on March 23, 2011


Огъване на врата на коня от седлото

За да извлечете максимума от този урок:

* – Преди да започнете, изведете коня навън, работете с него в кръгъл манеж или го кордирайте, за да го успокоите и да задействате мислещата страна от мозъка му.
*
* – Сложете седло и юздечка с трензела на коня.
*
* – Преди да се качите на коня, опреснете паметта му, като преговорите предишния урок за огъване от земя, използвайки трензелата.
*
* – Провеждайте и двата урока (този от земя и настоящия урок) и от двете страни на коня.
*

Този път ще ви покажа как да прехвърлите това упражнение към работа от седло, така че да извлечете максимална полза от тази лесна и много полезна маневра.

Ако всеки ден изпълнявате редовно странично огъване, това ще направи коня ви по-лек и по-отзивчив, ще подобри управлението му и ще го научи (или ще подсили знанието) че трябва да поддава на напрежението.

Упражнението е чудесно за млади коне и помага на по-възрастните, по-сковани коне, да станат по-приятни партньори.

Това упражнение е основата на аварийното спиране на един повод, което можете да използвате всеки път, когато имате неприятности с коня си. (Спирането на един повод работи, защото, когато огънете врата на коня, задните му крака се кръстосват, което нарушава баланса на коня и го принуждава да спре. Когато дръпнете с двата повода, конят ви може да остане балансиран при движение напред и ако иска, може да не спре.)

Започнете упражнението като дръпнете единия повод, за да поискате огъване на врата на коня на една страна, както при огъване от земя. Задръжте напрежението, докато краката на коня са неподвижни и той поддаде, така че да направи огъване. В този момент отпуснете повода, наградете коня и му позволете да си почине за момент с изправен врат, преди отново да поискате огъване.

След това, което вече сте направили от земята, конят ви ще има желание и ще може да докосне с носа си ботуша ви, джинсите или стремето.

1. Преди да започнем, искам да ви покажа точно докъде да дръпнете повода. Поставете ръката, с която дърпате, право назад към мястото, където страничния шев на джинсите ви се среща с колана. Това ви дава пълен обхват на движение (за разлика от това, ако дръпнете към средата на тялото, ръкава ви ще бъде спряна от корема).

2. Сега, след като знаете накъде „отивате” при дърпането, вземете края на поводите с другата си ръка, а с ръката, с която дърпате, хванете единия повод по средата на врата на коня, както аз на снимката.

3. Сега дръпнете с постоянно напрежение назад към точката, в която шева на джинсите ви стига до колана. Ако има съпротивление от страна на коня, просто поддържайте напрежението и чакайте, докато…

4. …конят поддаде на напрежението, като направи огъване, докосвайки с носа си ботуша, джинсите или стремето. Моят кон стои неподвижен по време на огъването, но някои коне започват да се въртят в отговор на напрежението в единия повод. Ако и вашият кон се върти, просто имайте търпение и изчакайте. Поддържайте напрежението в повода толкова дълго, колкото е необходимо – дори една или две минути – докато конят спре да движи краката си и поддаде. Веднага след като се случи това…

5. …отпуснете повода, за да позволите на коня да изправи врата си и да си почине за момент за награда. Времето в този случай е от съществено значение. Колкото по-бързо освобождавате напрежението, когато конят ви отговори правилно, толкова по-бързо конят ще научи какво се иска от него.

6. След като повторите огъването по няколко пъти от двете страни, опитайте да го направите, докато конят ви се движи на ходом. Процесът е същият; протягате ръка, хващате повода в средата на врата на коня и дърпате…

7. …поддържайте напрежението, докато конят ви не извие глава и не спре да движи краката си. Веднага след като го направи, трябва да отпуснете повода и да го погалите „Браво!”.

Advertisements