Фактори, влияещи на работоспособността на коня

Posted on March 5, 2011


Фактори, влияещи на работоспособността на коня

Работоспособността на коня зависи от неговата възраст, ръст, тегло, охраненост, темперамент, порода, подготовка за работа, тренинг, от условията за работа и дневния режим.

Тегло

Едрите коне имат по-голяма теглителна сила, отколкото дребните. Същевременно с увеличаване теглото на конете се наблюдава намаляване на относителната величина на нормалната тяга (в проценти спрямо масата). По този начин дребните коне могат да развиват относително по-голяма тяга отколкото едрите. При всекидневно използване и при пълен работен ден за нормална тяга на коня се смята, ако тя съставлява 13-15 % от неговата телесна маса. Говорейки за зависимостта на нормалната тяга на коня от неговото тегло, трябва да се отбележи, че решаващо значение за това имат ръстът, общото развитие на организма, силата на мускулите, дейността на дихателната, сърдечно-съдовата и особено на нервната система.

Възраст

Работните коне се използват за труд от 3-годишна възраст, като натоварването се намалява с 20-25 % в сравнение с пълното натоварване в по-късна възраст. Умерената работа се отразява положително на развитието и укрепването на организма на младия кон; тежката и непосилната, обратно, задържа неговото развитие и предизвиква редица заболявания на органите на дихателната и сърдечно-съдовата система, на мускулите и свързващия сухожилен апарат. Най-работоспособни са конете между 6 и 12 години. Ако конят е хранен добре и живее в добри условия, неговата работоспособност се запазва до 18-20 години, което е изгодно за стопанството, защото намалява амортизационните отчисления.

Охраненост

Позволено е само здравият едър кон да се използва за работа. За здравословното състояние на коня се съди по общия му вид, хармоничността на движенията и апетита. Здравият кон има бодър, добре охранен вид, неговите движения са енергични и свободни, обикновено изяжда цялата храна, която му се дава. Болният кон е депресиран, движенията му са вяли, козината му намалява, загубва апетит, понякога отказва да се храни. Когато конят се разболее, веднага трябва да бъде освободен от работа (до пълното му оздравяване).

Тип на телосложението

Силата на тягата, която конят развива, зависи от типа телосложение, особено от дължината на торса и от разположението на центъра на тежестта. При избора на кон за работа се предпочитат животни с масивно телосложение, с дълъг торс с къси костеливи копита, със свободни, ясно изразени движения и спокоен темперамент.

Темперамент

За работа най-предпочитани са уравновесените подвижни коне. Такива животни са енергични, активни и в същото време спокойни, с добър нрав и лесно се подават на управление. Упоритите и с лош нрав коне не са желани за работа, тъй като трудно се подават на управление, не дават да бъдат почистени, подковани, оседлани, местят си главата, ядат удилото, непокорни са, хапят, застават на задните си крака и т.н.

Advertisements