Инбридинг при конете

Posted on March 1, 2011


Инбридинг при конете

Целта на ИНБРИДИНГА е да се фиксират определени черти или влиянието на някои прародители върху потомството. Тази процедура се различава по степен от силно близкородствено развъждане до леко линейно развъждане. Въпреки, че инбридинга може да навреди да плодовитостта, жизнеспособността и атлетичните способности на поколението, той може да доведе създаване на развъдни линии коне (които постоянно предават важни черти на тяхното поколение). Тъй като много породи са създадени чрез процес на инбридинг, развъждането на чистокръвни коне, по мое определение, е форма на инбридинг. При някои породи степента на инбридинга е по-висока, отколкото при други. (Степента на инбридинга зависи от броя на общите прародители, колко далече назад в родословието се появяват те и колко често се среща всеки общ прародител).

От генетична гледна точка, инбридингът води до увеличаване броя на хомозиготните двойки гени в поколението. Хомозиготността представлява състояние, при което двете хромозоми имат едни и същи алели (генотип) на съответното място. Тъй като двама близки роднини са склонни да имат повече от същите алели (по силата на унаследяването), отколкото два индивида, които не са роднини, тяхното чифтосване осигурява по-голям шанс за обединяване на идентични алели в потомството им. Това увеличаване на хомозиготността е пряко свързано с проявяването, както на желани, така и на нежелани характеристики, които не винаги са видими в бащата и майката.

Когато инбридингът се прилага безразборно, без да се изключват от разплод некачествените животни, много нежелани черти могат да станат преобладаващи в потомството. Например, често се потиска устойчивостта към болести или цялостния капацитет за постижения на коня. Често намаляват темпът на растеж на кончетата и ръста на възрастните животни стадото, в което се прилага безразборен имбридинг. Неселективният инбридинг е директно свързан с намаляване на плодовитостта, увеличаване на абортите и на преждевременните раждания. Някои основни принципи от генетиката обяснават защо тези черти за пряко свързани с инбридинга.

Когато се чифтосат два коня без родствена връзка помежду си, шансът в получения ембрион да се комбинират различни алели, е висок. От друга страна, чифтосването на близки роднини увеличава шанса за сдвояване на еднакви алели (увеличава се хомозиготността). Увеличаването на хомозиготността означава намаляване на броя на хетерозиготните двойки гени и впоследствие, спадане на хетерозиса (т.е. загуба на жизнеспособността и плодовитостта). Въпреки, че причината за това алелно взаимодействие не е ясна, генетиците вярват, че наличието му допринася за цялостното качество на индивида. Поради това, когато хомозиготността се увеличава в рамките на стадото, в което се прилага инбридинг, физическите качества, контролирани от доминиращите алели, се влошават.

Много нежелани гени, засягащи общата жизненост и плодовитост на коня, са рецесивни. За късмет, те нямат никакво влияние в хетерозиготно състояние, тъй като ефектът на рецесивните алели се скрива напълно от ефекта на съответстващите им доминантни алели. Тъй като цялостният ефект от инбридинга се състои в увеличаване на хомозиготността, той увеличава броя на хомозиготните рецесивни гени. По този начин, ефектите на нежеланите рецесивни гени започват да излизат на повърхността. Инбридингът не създава нежелани черти, той показва рецесивните алели за скрити недостатъци, които съществуват при майката и бащата. Тъй като успешният инбридинг изисква изключване от разплод на некачествените животни в продължение на много поколения (за да може да се елиминират някои от нежеланите рецесивни гени от стадото), това може да не е приемливо за някои развъдчици. Не само факторът време е непрактичен за животновъдите, интензивното бракуване, което често се налага, може да се окаже голям икономически проблем. Освен това, характеристиките, които излизат наяве в някои стада, в които се прилага инбридинг (като потискане на темпа на растеж и намаляване на ръста), се различават рязко от това, което целят развъдчиците. По тази причина селекционерите трябва да бъдат обективни, когато се налага да изключат животно от разплод.

Може би най-голямото предимство на инбридинга е това, че се увеличава доминантността на индивида в стадото и като следствие спомага за създаването отделни развъдни линии и фамилии. Тази доминантност (способността на един жребец или кобила да предаде желаните характеристики в поколението си с висока степен на предвидимост) е резултат от хомозиготността на родителите по отношение на важни желани черти. Когато такъв родител носи два идентични алела на съответните места на хромозомната двойка, той предава алелите на същото място в хромозомата и при поколението си. Ако двама такива родители се чифтосат, поколението им винаги ще притежава същите желани черти. Следователно, тъй като инбридинга увеличава хомозиготността, увеличава и доминантността. (Това е предимство само, ако родителите са хомозиготни по отношение на желани черти.)

Както вече беше споменато, инбридингът показва някои недостатъци в стадото, в което се прилага. Разкриването на тези нежелани признаци може да бъде важен инструмент в цялостното подобряване в рамките на мащабна развъдна програма. Чрез задаване на определени насоки за подбор и чрез внимателно елиминиране на екземпляри, които показват наследствени недостатъци, селекционерът може постепенно да отстрани нежеланите рецесивни гени от стадото. Жизнеспособността и плодовитостта ще се подобрят, ако инбридингът е придружен от внимателен подбор.

Успешната инбридна програма изисква добра база от животни и строго отстраняване на животните с недостатъци в продължение на много години. Поради тази причина, инбридингът обикновено се практикува от опитни развъдчици, които управляват големи ферми за производство на животни от висок клас. Те могат да бъдат използвани за създаване на породи или породни типове, на базата на определени характеристики, като цвят или ръст.

Развъдна система, която използва силен инбридинг, като чифтосване между брат и сестра или между родители и деца, се нарича БЛИЗКОРОДСТВЕНО РАЗВЪЖДАНЕ. Неблагоприятните последици от инбридинга (като намаляване на жизнеспособността, плодовитостта, атлетическите способности и ръста) обикновено са силно изразени при близкородственото развъждане. Това е така, най-вече, когато животните с недостатъци не се изключват от развъдната програма. Близкородственото развъждане може да доведе както до изключително добри, така и до изключително лоши резултати. Успехът или неуспехът зависят от фактори като планиране, основно стадо, наблягане на бракуването, попълване на родословието и документацията, касаеща характеристиките на конете и др. Безразборното близкородствено развъждане може да се отрази пагубно на цялостното качество на получените приплоди. За да се избегне катастрофа, програмата за близкородствено развъждане трябва да бъде предшествана от внимателно проучване на предимствата и слабостите на развъдните животни. Само най-изтъкнатите кобили и жребци могат да бъдат използвани с някаква степен на безопасност при дългосрочна програма за близкородствено развъждане.

Близкородственото развъждане е ценен инструмент при генетичните изследвания, тъй като бързо разкрива скритите видове гени, които индивида носи. Поради крайния си характер и вероятността неочаквано да доведе до нежелани ефекти в поколението, близкородственото развъждане не се използва често от производителите на коне. Някои развъдчици, които управляват големи и добре организирани програми, могат да използват близкородственото развъждане, ако тестват поколението на жребците. (Методът на тестване на поколението на жребеца представлява чифтосването му с голяма група негови дъщери. Изследването на получените приплоди определя дали жребецът носи нежелани скрити гени в хетерозиготно състояние.) След като жребецът докаже, че има генотип от висок клас, опитните развъдчици могат да решат дали да продължат близкородственото развъждане, за да се увеличи доминантността на бъдещото развъдно стадо.

ЛИНЕЙНОТО РАЗВЪЖДАНЕ, най-консервативната форма на инбридинг, обикновено се свързва с бавно подобряване и ограничен риск от производство на нежелани индивиди. То може да включва чифтосване между коне, които са по-близки или по-далечни роднини, но не набляга продължително на двойки от типа баща-дъщеря, майка-син или брат-сестра. Главната цел на линейното развъждане е да предава голям процент от гените на ярък прародител от поколение на поколение, без да се стига до увеличаване честотата на нежеланите черти, което често се свързва с инбридинга.

Тъй като линейното развъждане не се базира стриктно върху чифтосване на близки роднини (животни с много подобен генотип), не е задължително да доведе до увеличаване на хомозиготните двойки гени. В резултат на това, при линейното развъждане нежеланите рецесивни гени не се проявяват толкова често, както при близкородственото развъждане. Поради това линейното развъждане по правило е най-безопасната програма за инбридинг за повечето животновъди.

Интензивният инбридинг (и като резултат повишената хомозиготност) често се свързва пряко с увеличаване появата на много нежелани черти. Поради това, при линейно развъждане трябва добре да се проучат родословията при всяко евентуално чифтосване и да се определи дали и колко близко са свързани кобилата и жребеца. Чрез следване на определени насоки развъдчика може да ограничи инбридинга (и следователно хомозиготността) в стадото им. В същото време те могат да увеличат влиянието на общ прародител в цялата развъдна линия или семейство.

КРЪСТОСАНОТО РАЗВЪЖДАНЕ представлява чифтосване на коне от различни породи. Може да бъде използвано за получаване на хетерозис, внезапно повишаване на жизнеспособността и плодовитостта, поради увеличаване на хетерозиготността. Тъй като конете от различни породи обикновено носят много различен генотип, кръстосаното развъждане води до по-крайна форма на хетерозис. Възможността всеки родител да допринесе с еднакви алели за потомството, е много малка. Хетерозисът при кръстосаното развъждане често се проявява в рязко подобряване на физическите характеристики, като ръст, издръжливост, устойчивост към болести и др. Новите породи понякога се създават чрез кръстосване на индивиди от две или повече породи и внимателен инбридинг на първоначалното поколение, резултат от кръстосването. Кръстосаното развъждане инициира желана промяна, докато инбридингът повишава способността на всяко поколение да се размножава „правилно според типа”.

Advertisements