Когато конят се страхува да се отдели от стадото

Posted on February 14, 2011


Когато конят се страхува да се отдели от стадото

За да преодолеете проблемите, свързани със страха на коня да се отдели от стадото, изградете по-силна връзка с него, за да ви уважава и да приема с доверие вашето лидерство.

Въпрос: Моят 14-годишен чистокръвен английски кастрат се притеснява винаги, когато има други коне около него и те си тръгнат. Например, по време на езда минахме покрай два коня в падока. Когато конете останаха зад нас, той започна да цвили, да се изправя на задни крака и да се върти, опитвайки се да се върне обратно при тях. Аз слязох от седлото и трябваше да го отведа обратно вкъщи. Иначе, той е прекрасен кон и аз бих искала да се състезавам с него. Имате ли някакви предложения как да се справя с този проблем?

Отговор: Ако оцените тези ситуации от гледната точка на коня, те изобщо не са нещо необичайно. Конете се чувстват много по-безопасно, когато са повече. За конете е напълно естествено и обичайно да създават почти незабавни връзки с други коне, особено, ако конят е на място, което го притеснява, както при езда в гората. Несъмнено, вашият кон е на 14 години, но в този момент вие трябва да се отнасяте с него, като с бебе.

Когато конят ви се държи по начинът, по който описвате, ситуацията е опасна, и трябва да се погрижите да не бъдете наранени. Да слезете от седлото и да поведете коня е напълно приемливо при тези обстоятелства. Мисля, че хората са прекалено обсебени от идеята, че трябва да продължат да яздят, когато има проблем. Конят ви, ще е много по-уверен в подобни ситуации, ако сте на земята. Например, когато обучавам коне да преминават река, доста често слизам от седлото и прекарвам коня през реката първите един или два пъти. Да, ботушите ми са мокри, но е много по-лесно да убедя коня, че реката не е чудовище, ако и аз самият съм готов да мина през нея. Бъдете внимателни, дори и да знаете как да се справите безопасно с вашия кастрат от земя и че вие сте доминиращия партньор във връзката ви.

Но преди това, когато конят ви прави подобни номера, се уверете, че не подсилвате поведението му несъзнателно. Ако си позволите да станете нервен, вашият кон вижда в това потвърждение, че трябва да се притеснява за това, че другите коне го оставят. Ако съкратите тренировката, конят може да приеме това като награда за лошото си поведение. Няма значение колко ще се влоши качеството на тренировката, трябва да продължите, докато конят отново не се съсредоточи върху вас. Можете да продължите за известно време с прости движения, докато конят върне вниманието си върху вас.

Ако се притеснявате да останете на полето и се чувствате по-комфортно да работите с него на манежа, продължете работата на манежа, докато се успокои. Следващият път, когато излезете навън за разходка, опитайте да вземете „детегледачка” с вас – някой по-стар, спокоен кон. След като конят ви вече е по-уверен, „детегледачката” може да бъде отдалечена и в крайна сметка елиминирана от разходките.

Една от възможните причини за липсата на отговор от коня ви в тези ситуации е, че той все още не ви приема като доминиращ член във вашата връзка. Много коне се движат с желание с ездачите си, когато се намират в комфортна среда. Веднага след като средата стане тревожна, конят няма пълно доверие на ездача си.

На теория, конят би трябвало да изгради заместваща връзка със своя ездач, която нормално би създал с други коне в стадото. Наблюдавайте как другите ездачи си взаимодействат с техните коне: Ще забележите, че някои хора очевидно са по-доминиращият член на отбора кон-човек, и ще видите други двойки, при които е ясно, че конят има надмощие.

За да формирате по-добра връзка с вашия кон , работете върху установяване на уважението му към езика на тялото ви, чрез развиване на умения от земя, като това да бъде воден спокойно и да стои неподвижен, докато го почиствате или оседлавате. Кордирането и упражненията в кръг също развиват партньорството, към което се стремите с вашия кон.

В зависимост от индивидуалността на коня ви, може да се наложи да бъдете решителни или строги, когато му давате команда, така че да се научи да ви слуша и да отговаря. Ако конят се плаши лесно, може да се наложи да подходите към него спокойно и търпеливо, но все пак твърдо. Помощта на квалифициран инструктор, който да наблюдава действията ви лично, може да бъде от полза.

Ще имате нужда от много търпение, обучение и доверие от ваша страна, за да се справите с безпокойството на коня. Преди да опитате да се състезавате с коня, той трябва да стане уверен и да ви слуша добре, когато сте у дома.

Автор: К. Хелески

Източник: http://www.equisearch.com

Advertisements